Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

,

Bài đăng mẫu

Template Blog Duy Khanh
Chú thích hình ảnh
Đây là bài đăng mẫu cho các template mà Khánh chia sẻ. Bài viết nhằm demo các phần cơ bản trong bài viết trên blogspot.

Tiêu đề h1

Tiêu đề h2

Tiêu đề con h3

Tiêu đề nhỏ h4

Tiêu đề h4
Tiêu đề h6
Đây là cách hiển thị liên kết: Blog Duy Khánh
Hiển thị danh sách theo số thứ tự
  1. Vấn đề thứ nhất
  2. Vấn đề thứ hai
  3. Vấn đề thứ ba
Hiển thị danh sách theo biểu tượng
  • Vấn đề thứ nhất
  • Vấn đề thứ hai
  • Vấn đề thứ ba
Còn đây là cách hiển thị ghi chú. Nơi viết những lưu ý, bình luận bên lề
Đăng bởi: Khánh - 06:36
 

 

ĐỐI TÁC CỦA BLOGDUYKHANH

Những trang liên kết, đối tác của blog